top of page

KLASSER

På tisdagseftermiddagar erbjuder vi svenskundervisning till ungefär 50 elever indelade i klasser efter ålder.  Lektionerna i Svenska Skolan börjar klockan 16.00. De yngsta klasserna (Sniglar, Grodor, Ekorrar och Kaniner) träffas kl. 16.00 på en gemensam sångstund. Övriga elever träffas i sina respektive klassrum kl. 16.00.

Sniglar bild_edited.jpg

SNIGLARNA

Snails: Ages ~1.5 - 2.5 years

Vårt gemensamma mål på skolan är att tala, lyssna, se, visa och skriva på svenska. Sniglarnas delmål är att sjunga svenska barnsånger, läsa svenska barnböcker och prata om föremål och djur på svenska. Dessa mål uppnår vi genom att undervisa med sång och ramsor, lek och spel, pyssel, rita, och lite experiment.

svesnkaskolanclassactivities.jp2

GRODORNA

Frogs: Ages 2.5 - 3.5 years

Vårt gemensamma mål på skolan är att tala, lyssna, se, visa och skriva på svenska. Grodornas delmål är att kunna svenska barnsånger, färger, rum, form, läge, och räkna föremål (1-5). Dessa mål uppnår vi genom att undervisa med sång och ramsor, lek och spel, pyssel, rita, och lite experiment.

SvenskaskolanClassRoom.png

EKORRARNA

Squirrels: Ages 3.5 - 4.5 years

I Ekorrarna är målet att hålla det svenska språket så levande som möjligt, både genom att tala, lyssna, göra och samtala. Klassen sjunger sånger, diskuterar, utför olika uppgifter och läser sagor. Varje vecka är det ett tema då klassen gör olika aktiviteter, uppgifter och lekar där fokus och mål är att hålla det svenska språket levande i så stor utsträckning som möjligt.

svesnskaskolangroupperformance.jp2

KANINERNA

Rabbits:  Ages 4.5 - 6 years

I Kaninerna är målet att eleverna ska känna sig trygga och våga uttrycka sig på svenska inför hela klassen. Att kunna tala inför grupp och känna sig bekväm. Eleverna ska tycka det är roligt med svenskan och därför sker undervisningen på ett lekfullt sätt. Klassen pratar, målar och har frågeställningar om bokstäver. Eleverna lär sig beskriva, berätta, räkna och lyssna. Under det gemensamma mellanmålet diskuterar och tränas det på bland annat artighetsfraser och föreställningslekar.

SvenskaSkolanOutsidejpg.jpg

HÄSTARNA
Horses: Ages 6 - 8 years

I Hästarna är målet att eleverna ska känna sig trygga att använda språket både muntligt och skriftligt. Eleverna lyssnar till kapitelböcker som sedan diskuteras, sjunger sånger, spelar språkutvecklande spel och skriver meningar kopplande till bland annat bilder.  Utifrån målen lyssna, tala, skriva och läsa lär sig eleverna om Sveriges  historia, traditioner, natur och kultur. De tränar på att analysera begrepp som är kopplade till Sverige, ett sätt att utveckla elevernas ordförråd.

Kids Running

LODJUREN
Bobcats: Ages 8 - 10 years

Fokus ligger på läsa, skriva och prata svenska. Detta gör vi genom olika aktiviteter, bl.a genom att introducera svenska ordklasser. Vi arbetar med olika arbetsmateriel, PRIMA Svenska från Gleerups förlag och Diamantjakten från förlaget Natur och Kultur.  Vi tränar på att läsa berättande texter, faktatexter och skönlitteratur. Vi tränar också på att kunna skriva korta texter på svenska, fakta samt berättande. Vi övar även på att redovisa muntligt på svenska och ställa frågor på svenska.  Vi gillar att besöka vårt bibliotek så ofta vi kan. Där brukar eleverna få möjlighet till att läsa högt för en vuxen, ibland brukar eleverna få lyssna till högläsning.

School Kids
SvenskaSkolan2021OutsideJpg_edited.jpg

NYA VIKINGARNA
New Vikings:  All ages

Nya vikingarna är en klass där undervisningen sker på både svenska och engelska. Klassen är anpassad för barn som bara kan lite svenska.

bottom of page