top of page
SvenskaSkolan2021OutsideJpg.jpg
Vår Mission och Historia

Vår Mission

Svenska Skolan drivs ideellt och har i dag omkring 80 elever spridda över åtta klasser och en vuxenklass. Skolan leds av en styrelse som består av 9 ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden och överser budget, bevakar skolans intressen samt sätter upp mål och delmål för framtiden.  Styrelsen välkomnar alla medlemmars förslag och idéer som kan vara till hjälp och stöd för styrelsearbetet.  Skolan växer för varje år och vi välkomnar med glädje nya elever.

Historia

När Margareta Saperstons och hennes väninnas barn kom upp i 5-års åldern existerade inte längre någon svensk skola i Los Angeles. …så varför inte starta en svensk skola igen! Svenska familjer kontaktades och när Svenska Konsulatet i LA gav sitt ok för skolstart, blev vår nuvarande svenska skola till i WLA, först i en park, sedan i olika lokaler i WLA.  Margareta har sedan starten tjänat som rektor, ordförande och lärare för både barn och vuxna. Båda hennes barn har gått på skolan och en av dem, Lisa, har undervisat i  Vikingarna, där vi lär ut svenska till  icke-svensktalande barn på Svenska Skolan.

bottom of page