top of page
SvenskaSkolanMusicRoom.png

VÄLKOMNA TILL SVENSKA SKOLAN

Welcome to Swedish School Los Angeles

Start: Welcome

OM OSS

Svenska Skolan tar emot elever från 1 1/2 år upp till 16 år och erbjuder kompletterande undervisning i skolämnen under lektioner hållna på svenska. Eleverna måste ha baskunskaper i svenska för att kunna delta. De är indelade i olika klasser efter ålder och förkunskaper. I schemat ingår läsning, skrivning, muntliga övningar, Sveriges geografi, svensk historia och svensk naturkunskap. Natur- och temadagar samt lektioner om svensk historia, konst, musik, litteratur, sport m.m. är också del av undervisningen.  Svenska Skolans verksamhet styrs av regler från det Svenska Skolverket, som också bidrar ekonomiskt till verksamheten. Skolverket kräver att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och huvudsakligen använder svenska i det dagliga umgänget med barnet.

KONTAKTA OSS

Margareta (310)384-2676 or Susanne: (917)400-1041

Cute Feet
bottom of page