top of page

Välkommen till Svenska skolan i Los Angeles

Vi erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 18 månader upp till 16 år.

Lektioner hålls varje tisdag från kl. 16.00-17.30 på förskolan vid

First United Methodist Church i Santa Monica.

bottom of page