top of page

Årskurser

Svenska skolan erbjuder undervisning i svenska varje tisdag kl. 16.00-17.30. De yngsta årskurserna (Sniglarna, Grodorna, Ekorrarna och Kaninerna) inleder lektionen med en gemensam sångstund. Övriga elever träffas i sina respektive klassrum kl. 16.00.

Klassplacering baseras på ålder samt språkliga förkunskaper. Varje årskurs har sitt specifika delmål och arbetssätt, men vårt gemensamma mål på skolan är att använda det svenska språket så mycket som möjligt genom att tala, lyssna, visa och skriva. 

Sniglarna Svenska skolan

Sniglarna

18 månader – 2,5 år

I Snigelklassen sjunger vi svenska barnsånger, lär oss ramsor, läser svenska barnböcker, räknar, leker, pysslar, samt pratar om djur, färg, föremål och kroppen. Föräldrarna är en viktig del i denna årskurs då vi interagerar med barnen och lär oss tillsammans.

Lärare: Ina Farestad

Grodorna

2,5 – 3,5 år

I Grodorna fortsätter vi med svenska barnsånger, föremål, kroppen, färg och form, djur och natur, och att räkna. Vi jobbar även med traditioner och årstider. Vi lär oss genom att prata och diskutera, läsa böcker, leka, sjunga, spela spel, pyssla och göra experiment. Föräldrarna är även här en viktig av undervisningen.

Lärare: Annica Levin

Sniglarna Svenska skolan
Svenska skolan Los Angeles

Ekorrarna

3,5 – 4,5 år

Ekorrarnas delmål är att hålla det svenska språket så levande som möjligt. Varje vecka är det ett nytt tema med olika aktiviteter, uppgifter, pyssel och experiment. Utöver att prata och diskutera ingår även högläsning. Eleverna lär sig bland annat om djur och natur, traditioner, årstider, samt att uttrycka känslor.

Lärare: Helena Peres

Kaninerna

4,5 – 6 år

Kaninernas delmål är att eleverna ska känna sig trygga och våga uttrycka sig på svenska inför hela klassen. Eleverna ska tycka att det är roligt med svenskan och undervisningen sker därför på ett lekfullt sätt. Eleverna pratar, målar och pysslar, lär sig att beskriva, berätta och lyssna. Under det gemensamma mellanmålet diskuterar och tränar elverna på artighetsfraser och föreställningslekar.

Lärare: Helene Johansson-Kayem

Svenska skolan Los Angeles
Svenska skolan Los Angeles

Hästarna

6 – 8 år

Hästarnas delmål är att eleverna ska känna sig bekväma med att uttrycka sig på svenska både muntligt och skriftligt. Eleverna lyssnar på kapitelböcker som sedan diskuteras, spelar språkutvecklande spel, och skriver meningar kopplade till bland annat bilder. Eleverna lär sig om Sveriges historia, traditioner, natur och kultur. De tränar dessutom på att utveckla sitt ordförråd genom att bland annat analysera begrepp som är kopplade till Sverige.

Lärare: Marie Bergenholtz

Lodjuren

8 – 10 år

Lodjurens delmål är att kunna läsa enkla texter flytande, skriva korta stycken samt att utvidga ordförrådet. Detta uppnår vi genom att läsa och diskutera olika texter tillsammans, och att svara på frågor både skriftligt och muntligt. Vi använder oss av böcker där vi övar på baskunskaper i svenska såsom ordklasser, stavning, förkortningar, med mera. Vi läser dikter och skriver om Sveriges geografi, historia, årstider, högtider och traditioner. Eleverna uppmanas att låna och läsa böcker från skolans bibliotek. Eleverna avslutar ett tema eller en termin med en frågesport alternativt med att spela bingo.

Lärare: Susanna Butch

Svenska skolan Los Angeles
Svenska skolan Los Angeles

Nya Vikingarna

5 – 12 år

Nya Vikingarna är en klass där undervisningen sker både på svenska och engelska. Klassen är anpassad för barn med endast begränsade förkunskaper i svenska. I Nya Vikingarna lär vi oss färger, siffror och datum, samt enkla fraser på svenska för att kunna konversera med vänner och familj i USA och i Sverige. Vi lär oss om svenska traditioner och syftar till att skapa en känsla av samhörighet till den svenska kulturen.

Lärare: Lisa Saperston

bottom of page