top of page

Om oss

Svenska skolan i Los Angeles är en ideell förening som erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 18 månader upp till 16 år. Vi har i dag runt 80 elever fördelade på sju årskurser. Klassplacering baseras på ålder samt språkliga förkunskaper. Baskunskaper i svenska språket krävs för att kunna delta. I undervisningen ingår läsning, skrivning, muntliga övningar, Sveriges geografi, svensk historia och naturkunskap. Natur- och temadagar samt lektioner om svensk konst, musik, litteratur och sport är också en del av undervisningen.

Vi ses varje tisdag kl. 16.00-17.30 på förskolan vid First United Methodist Church i Santa Monica. De yngsta årskurserna (Sniglarna, Grodorna, Ekorrarna och Kaninerna) inleder lektionen med en gemensam sångstund. Övriga elever träffas i sina respektive klassrum kl. 16.00.

 

Svenska skolans verksamhet styrs av regler från Skolverket i Sverige, som också bidrar ekonomiskt för undervisning av elever 6 år och uppåt. Skolverket kräver att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenskan är ett levande språk i hemmet.

Skolan leds av en styrelse bestående av sju ledamöter. Styrelsen sammanträder månatligen och överser budget, bevakar skolans intressen samt sätter upp mål och delmål för framtiden. Styrelsen välkomnar alla medlemmars förslag och idéer som kan vara till hjälp och stöd för styrelsearbetet.

 

Vår skola växer för varje år och vi välkomnar med glädje nya elever.

Svenska skolan i Los Angeles

Hur det hela började

Svenska skolan grundades 1976 av rektor Margareta Saperston. På den tiden fanns ingen svenskundervisning i Los Angeles, så Margareta, som då hade barn i femårsåldern, bestämde sig för att själv starta en skola. Med hjälp av en väninna började hon med att kontakta andra svenska familjer i stan med barn i skolåldern. Och när svenska konsulatet i Los Angeles väl gav tummen upp för skolstart inleddes undervisningen i en park i West LA.

 

Skolan flyttade så småningom in under tak i moderna lokaler hos First United Methodist Church i Santa Monica, där vi även förestår ett bibliotek med svenska barnböcker. Margareta jobbar fortsatt som rektor, styrelseordförande och lärare för både barn och vuxna. Hennes två barn har båda gått på Svenska skolan, och dottern Lisa undervisar nu i Nya Vikingarna, där vi lär ut svenska till barn med begränsade förkunskaper.

​Våra lärare

Styrelsen

bottom of page