top of page

Sponsorskap

Svenska skolan är en liten, ideell förening som främst finansieras med hjälp av terminsavgifter samt ett mindre bidrag från Skolverket i Sverige för undervisning av elever 6 år och uppåt. Ambitionen är att hålla terminsavgifterna på en nivå som gör skolan tillgänglig för så många som möjligt. Donationer och sponsring är därför en viktig kompletterande inkomstkälla för att vi ska kunna fortsätta erbjuda svensk kvalitetsutbildning i Los Angeles. Vi välkomnar alla bidrag, stora som små!

Du berättigas skatteavdrag på alla donationer då Svenska skolan är en så kallad "designated 501 (c) (3) nonprofit organization"Federal ID #01-0664294.

Skänk en slant

Håll svenska språket levande!

$

Tack för din gåva!

Svenska skolan Los Angeles
bottom of page